Nhập ký tự tại nhà - Kiếm tiền hàng ngày
Friday, 2019-08-23, 1:41 PM
» Site menu
» Log in
» Tags
xiaoa (2)
Asian (1)
PIX (1)
qlink (1)
CÁCH TÍNH LƯƠNG CỦA DỰ ÁN CAPTCHATYPERS:
Truy cập:
- Nhập Username & Pasword được cấp rồi nhấn Submit.
 
Khi truy cập vào được ta se nhìn thấy giao diện bên trong như sau:
+ Nhấn vào CAPTCHA Entry (là làm việc trực tiếp trên trang web của captchatypers luôn).
+ Nhấn vào CAPTCHA Report (là xem hình hướng dẫn cách gõ captchatypers ).
+ Nhấn vào Statiscs (là xem các hình mình gõ sai).
+ Nhấn vào Track Details (là xem só code bạn gõ được của captchatypers).
+ Nhấn vào CAPTCHA Entry (là làm việc trực tiếp trên trang web của captchatypers luôn).
+ Nhấn vào Logout (là thoát khỏi hệ thống khi không làm việc).

+ Nhấn vào Track Details (là xem só code bạn gõ được của captchatypers).

- Khi xem điểm thì bạn chọn theo thứ tự tháng trước, rồi đền ngày và cuồi cùng là năm cách nhau dấu /

dưới đây là mình chọn xem bắt đấu từ ngày 16/03/2014 và xem đến ngày 26/04/2014

Sau khi chọn ngày xem xong thì nhấn vào Submit sẽ có kết quả như sau:

- Tổng số code bạn gõ được sẽ nằm ở cột Total Captcha, như trong hình thì thấy Username: dohoa01 gõ được 4134 code

còn các hàng từ 0.01 - 1 là các giờ. giờ nào bạn gõ được bao nhiêu thì nó hiện thị riêng ở cột đó, admin sẽ dựa vào số lượng của từng giờ và nhân với hệ số tính ra DOLA cho bạn.

BẢNG QUY ĐÔI TỪ SỐ CODE RA DOLA NHƯ SAU:

0 to 1        1$
1 to 2        1$
2 to 3        1.05$
3 to 4        1.05$
4 to 5        1.05$
5 to 6        0.9$
6 to 7        0.8$
7 to 8        0.65$
8 to 9        0.6$
9 to 10      0.6$
10 to 11    0.6$
11 to 12    0.6$
12 to 13    0.6$
13 to 14    0.6$
14 to 15    0.6$
15 to 16    0.6$
16 to 17    0.6$
17 to 18    0.6$
18 to 19    0.6$
19 to 20    1$
20 to 21    0.8$
21 to 22    0.8$
22 to 23    0.8$
23 to 24    0.8$
 
Bảng này sẽ thay đổi thương xuyên lúc cao lúc thấp, về phần này các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần gõ được  nhiều số code là admin có thể tính ra tiền cho bạn, vì trong server có phần mềm nó tự tính.

____________________________________________

Các bạn có thể xem trực tiếp video hướng dẫn cách xem số tiền làm được của dự án MEGATYPERS tại link FACEBOOK sau:

https://www.facebook.com/video.php?v=693670247389657&set=vb.394399847316700&type=2&theater

Hoặc các bạn có thẻ tải video hướng dẫn về xem tại link sau:
» Theo Dõi Admin
» Music

Copyright Việc Làm Tại Nhà Lương Cao © 2019