Nhập ký tự tại nhà - Kiếm tiền hàng ngày
Friday, 2019-08-23, 12:40 PM
» Site menu
» Log in
» Tags
xiaoa (2)
Asian (1)
PIX (1)
qlink (1)

XEM SỐ $ LÀM ĐƯỢC DỰ ÁN MEGATYPERS

CÁCH TÍNH LƯƠNG CHO DỰ ÁN MEGATYPERS:
Truy cập trang web: 
- Đăng nhập email được cấp để làm vào khung email và nhập Password vào sau đó nhấn LOGIN.
Khi LOGIN vào thành công thì sẽ nhìn thấy 1 cái bảng thông bào ''Alerts'', bạn nhấn chuột vào cái dấu X hoặc là OK để đóng bảng thông báo đó lại.
sau đó bạn lăn chuột lên và xuống để xem cái bảng hệ số lương của dự án megatypers cập nhật mới nhất, bảng đó có tên:

Payout rates per 1,000 images:

- Nghĩa là từng khung giờ sẽ có 1 giá $ khác nhau tính cho 1000 code bạn nhập đúng các bạn nên xem giờ nào mà nó tính 1000 code = số $ cao nhất thì nên làm vào giờ đó sẽ nhiều tiền nhất.

- Để xem bạn đã làm được bao nhiêu $ thì kick vào: Profile and Payments

TyperCredits - là số  bạn đã làm được.

Current pay rate - là hệ số $ tại thời điểm bạn đang xem tính cho 1000 code.

- Xem xong nhấn vào LOGOUT để thoát ra. Không được nhấn linh tinh vì có thể sẽ bị khóa tài khoản.

» Theo Dõi Admin
» Music

Copyright Việc Làm Tại Nhà Lương Cao © 2019