Nhập ký tự tại nhà - Kiếm tiền hàng ngày
Friday, 2019-08-23, 12:50 PM
» Site menu
» Log in
» Tags
xiaoa (2)
Asian (1)
PIX (1)
qlink (1)

HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN VỚI DỰ ÁN QLINKGROUP

Bảng quy đổi từ 1000 code nhập đúng ra số $ theo từng khung giờ như sau:

Link tải soft xiao về add account vào làm.

http://lamthemtainha.ucoz.com/load/qlinkgroup_software_v14_04_16_1/1-1-0-18

Kick vào File QLINK

Kick vào Set Account để mở cửa số add account vào soft

ở khung Add Accounts

nhập Account admin cấp cho bạn trong mail vào khung Account

nhập Password vào khung Password

nhập chính xác từng ký tự nhé, tốt nhất là copy từ trong mail vào cho chinh xác, điền chính xác đầy đủ xong thì nhấn OK Add

và nó hiện lên dòng chữ thông báo

Account[......] is added successfuly!

thì là account đã add chính xác và thành công.

tương tự bạn add lần lượt hết tất cả các account mà admin cấp cho bạn qua mail.

add xong hết thì đóng cửa sổ add account lại và kick vào

Start Work để bắt đầu load chữ và nhập.

kich vào Sound: OFF để chuyển thành ON thì khi có chữ hiệnn ra nó sẽ có còi thông báo.

 

Cách nhập:

nhập phân biệt chữ HOA và thường

một chuỗi hiện ra bạn phải nhập trong vòng 15s.

nếu gặp các hình ảnh người, xe...hoặc màn hình trắng thì nhập dấu ? rồi nhấn ENTER để bỏ qua

hoặc là nhấn phím ESC để bỏ qua.

Nếu vi phạm các ý trên tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn và không được thanh toán.

Khi bị khóa nếu vẫn muốn thử sức tiếp thì gửi mail xin cấp thêm tài khoản mới.

khi không làm việc thì phải kick vào Stop Work và nhập hết các ký tự trên màn hình

và trạng thái các acount chuyển về PAUSE! thì đóng soft lại.

Thanh toán:

Thanh toán hàng tuần vào thứ 2.

account phải đạt ít nhất từ 800 code tính tới 11h00 trưa thứ 6 thì được tính

account nào dưới 800 code thì sẽ không được tính và qua 11h01 trưa thứ 6 sẽ được tính lại từ đầu.

 

VIDE HƯỚNG DẪN

https://www.youtube.com/watch?v=84Lg3ctB5Cg&index=21&list=PLAn9Ik4r2pvOdzaZYfK4N4DuxGT3pAn7L

» Theo Dõi Admin
» Music

Copyright Việc Làm Tại Nhà Lương Cao © 2019