Nhập ký tự tại nhà - Kiếm tiền hàng ngày
Friday, 2019-08-23, 1:06 PM
» Site menu
» Log in
» Tags
xiaoa (2)
Asian (1)
PIX (1)
qlink (1)
YÊU CẦU THANH TOÁN (2)
Đăng nhập vào hòm thư của bạn và gửi mẫu như sau:
CHỦ ĐỀ THƯ GHI : yêu cầu thanh toán (ghi tên dự án bạn đang làm)
TÊN USERNAME:  ghi tên username mà bạn đang làm viêc
TÊN PASSWORD: có thể không cần ghi password nếu bạn không muốn tiết lộ
THANH TOÁN TỪ NGÀY NÀO: ghi ngày bắt đầu làm việc hoặc ngày đã thanh toán gàn nhất
SỐ $ LÀM ĐƯỢC: từ 3$ trở lên sẽ được thanh toán ngay, dưới 3$ sẽ cộng dồn tới tuần kế tiếp
----------------
GHI XONG THÌ GỬI TỚI ĐỊA CHỈ E-MAIL CỦA MÌNH LÀ: nhaplieutddung@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Theo Dõi Admin
» Music

Copyright Việc Làm Tại Nhà Lương Cao © 2019