Nhập ký tự tại nhà - Kiếm tiền hàng ngày
Friday, 2019-08-23, 1:13 PM
» Site menu
» Log in
» Tags
xiaoa (2)
Asian (1)
PIX (1)
qlink (1)
Main » Files » My files

Entries in category: 6
Shown entries: 1-6

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Downloads · Views
My files | Views: 6106 | Downloads: 628 | Added by: alibaba | Date: 2015-07-06

My files | Views: 1796 | Downloads: 803 | Added by: alibaba | Date: 2014-12-28

- Đối với những bạn đang dùng WINDOW XP thì máy tính phải cài Framwork 2.0 mới mở được phần mềm MegaTypers_XIAOA_v15.07.01.1 và Win XP thì chỉ sử dụng được soft XIAOA. Nếu muốn làm dược trên soft ASIAN thì máy tính bắt buộc phải nâng cấp lên Win 7.

- Đối với những bạn đang dùng WINDOW 7 ,8, 10 thì máy tính phải cài Framwork 4.5.2 mới mở được phần mềm MegaTyper ASIAN 15.1.1.2

My files | Views: 4558150 | Downloads: 2845 | Added by: alibaba | Date: 2014-12-28

My files | Views: 1170 | Downloads: 449 | Added by: alibaba | Date: 2014-11-01

My files | Views: 19524 | Downloads: 2293 | Added by: alibaba | Date: 2013-08-17

My files | Views: 2406 | Downloads: 3564 | Added by: alibaba | Date: 2013-08-17

» Theo Dõi Admin
» Music

Copyright Việc Làm Tại Nhà Lương Cao © 2019